" /> Sistem Pengukuran | TN Blogs
Home > Instalasi Pembangkit Listrik > Sistem Pengukuran

Sistem Pengukuran

Pengukuran pada generator dan pada saluran. Besaran yang diukur adalah:
1. Tegangan listrik
Pengukuran tegangan diperlukan untuk menjaga mutu penyediaan tenaga listrik tidak boleh terIalu rendah dan untuk menjaga jangan sampai merusak isolasi, tegangan yang diperlukan tidak boleh terIalu tinggi.
2. Arus
Pengukuran arus diperlukan untuk mengamati perubahan berbagai alat, jangan sampai mengalami pembebanan lebih.
3. Daya Aktif
Daya aktif diukur dalam satuan kW atau MW. Pengukuran diperlukan dalam kaitannya dengan kemampuan mesin penggerak generator dan pengaturan frekuensi.
4. Daya Reaktif
Daya reaktif diukur dalam Volt Ampere Reaktif (VAR) atauMegga Volt Ampere Reactive (MVAR). Pengukuran diperlukan untuk mengetahui kemampuan generator penguat dan pengaturan tegangan.
 clip_image001
Gambar II.100 Pengukuran daya aktif pada rangkaian tegangan tinggi
5. Energi-Listrik
Energi listrik diukur dalam kWh atau MWh. Pengukuran diperlukan untuk menyusun neraca tenaga dan berkaitan dengan pemakaian bahan bakar.
6. Sudut phasa (Cos f )
Untuk mengukur besar Cos f dan mengetahui keadan lagging atau leading sehingga dapat diketahui apakah generat or menghasilkan atau menyerap daya reaktif.
7. Frekuensi

Diperlukan untuk memparalelkan generator dan menjaga mutu penyediaan tenaga listrik.