" /> Kekuatan Gaya Lorentz | TN Elektro
Home > Teknik Listrik > Hukum Kemagnetan > Kekuatan Gaya Lorentz

Kekuatan Gaya Lorentz

Kekuatan gaya Lorentz akan dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam rumusan di atas. Jika penghantar dalam medan magnet tersebut dalam jumlah lebih dari satu, maka kekuatan gaya Lorentz akan sebanding dengan jumlah penghantar. Jadi rumusan di atas dikalikan jumlah penghantar.

Kumparan berarus dalam Medan Magnet
Kumparan bila diletakkan dalam medan magnet, maka kumparan tersebut akan berputar.
image
Gambar 1.132 (a) Arah medan seputar penghantar dalam kumparan dan (b) arah medan magnet.

Penampang potong dari sebuah kumparan digambarkan dengan dua penghantar dengan arah arus berlawanan. Dalam Gambar 1.132a diperlihatkan, penampang atas bertanda silang sedang yang bawah beranda titik. Medan seputar penghantar seperti diperlihatkan dalam gambar 1.132a. Bila kumparan berarus diletakkan dalam medan magnet maka akan terlihat dalam gambar 1.133. Pada sisi-sisi penghantar akan terjadi pelemahan dan penguatan medan tergantung arah antara medan seputar penghantar dengan medan magnet dari kutub-kutub magnet.
image
Gambar 1.133 Arah gerak kumparan dalam medan magnet.

Hasilnya, penghantar sebelah atas akan bergerak ke kiri dan penghantar bawah akan bergerak ke kanan. Ini sesuai dengan kaidah tangan kiri. Bila kumparan telah melintang 900 terhadap medan magnet, maka kumparan akan berhenti bergerak. Seperti ditunjukkan Gambar 1.134 berikut ini.
image
Gambar 1.134 Arah gerak saat kumparan 900 terhadap medan magnet.

Momen putar dari kumparan dapat dihitung dengan rumusan sebagai berikut:
image
M = momen putar
F = gaya lorentz satu penghantar
r = jari-jari kumparan
d = diameter kumparan