" /> Power Train dan Hydraulic Archives - Page 7 of 7 - TN Mesin
Home > Power Train dan Hydraulic (page 7)

Power Train dan Hydraulic

Menjumlah Gaya Dengan Cara Lukisan

Jika ada dua buah gaya yang mempunyai titik tangkap sama dengan arah berlainan arah dari kedua gaya membentuk sudut α maka jumlah resultannya dapat dihitung dengan persamaan berikut : Gambar 2.23 Dua gaya dengan arah berlainan Untuk α = 90o maka Cos α = 0 atau berlaku rumus Phytagoras yaitu : Keterangan : o P dan Q = komponen gaya ...

Read More »